• ดูรถเคลื่อนที่บนแผนที่แบบ Real-time ได้ทั้งกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มรถเพื่อให้ดูง่าย
  • แสดงตำแหน่งที่รถอยู่ บอกสถานที่ และระยะห่างจากจุดอ้างอิง
  • แสดงความเร็ว พร้อมเสียเตือนเมื่อใช้ความเร็วเกินกำหนด
  • แสดงสถานะของรถด้วยสี เช่น รถวิ่ง รถจอดติดเครื่อง รถจอดดับเครื่อง

  • ตัวเลขนับเวลา การจอดรถแต่ละครั้ง เพื่อให้ทราบว่ารถจอด / มาถึงนานเมื่อไร
  • ข้อความ Offline บอกให้ทราบว่ารถหยุดใช้งานเกิน 5 วัน / อุปกรณ์มีปัญหา
  • แผนที่ละเอียด แบบเส้นถนน และภาพถ่ายดาวเทียม
  • ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาตราส่วน (1:2000 กรุ่งเทพฯ 1:4000 ต่างจังหวัด)
  • ข้อมูลสถานที่ (Point of Interest “ POI ”) กว่า 400,00 จุดทั่วประเทศ
  • สามารถปักหมุด สร้างสถานีเองได้ เช่น บริษัทลุกค้า , โรงงาน , ลานจอดรถ , จุดรับส่งสินค้า
  • Zoning กำหนดพื้นที่อนุญาติ และห้ามเข้า พร้อมเสียงเตือนเมื่อรถเข้าพื้นที่
  • Navigator แนะนำเส้นทางที่สั้นที่สุด พร้อมบอกระยะทาง สามารถพิมพ์ออกกระดาษให้คนขับรถ
  • ใช้ดูระหว่างเดินทาง เพื่อการเดินทางถึงที่หมายได้รวดเร็ว ไม่หลงทาง
  • ย้อนดูเส้นทางการใช้รถที่ผ่านมา บอกสถานที่ และเวลาแบบจุดต่อจุด ทุกนาที
  • บอกระยะทาง ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ใน รายละเอียดทุกเหตุการณ์
  • Simulation mode จำลองเส้นทางวิ่งจริง ให้ดูเข้าใจง่าย
  • สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้นาน 1 ปี
 • รายงานแบบรายละเอียด และแบบสรุป สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ แสดงผล ทั้งข้อความ และกราฟ ทุกรายงานสามารถพิมพ์ และ Export เป็นไฟล์ Excel ได้ เช่น    

  • รายงานเที่ยววิ่งรถประจำวัน และ รายเดือน
  • การขับรถเร็วเกินกำหนด , จอดรถทิ้งไว้โดยไม่ดับเครื่อง
  • การใช้น้ำมันรถในเที่ยววิ่งต่างๆ การเติมน้ำมัน หน่วยเป็นลิตร
  • รายงานการเข้าออกพื้นที่ที่กำหนด ทั้งเขตอนุญาติและห้ามเข้า
  • รายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น GPS ถูกถอดสายไฟ ถูกถอดเสาอากาศ
  • สถานะอุปกรณ์ Sensor เช่น สวิทช์ประตู, ชั่วโมงทำงานของเครน
  • รายงานกราฟ ความเร็ว , กราฟน้ำมัน, ประสิทธิภาพการใช้งานรถ , อุณหภมิ
  • รายงานสรุปรายคัน และทั้งกลุ่ม

 • ไม่ต้องลงโปรแกรม
 • ใช้งานได้ทุกสถานที่จาก Internet
 • ใช้งานได้พร้อมกันหลายเครื่อง
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ต่อเซ็นเซอร์เข้ากับ เกจวัดระดับน้ำมันของรถ
เพื่ออ่านค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมัน
ใช้เพื่อตรวจสอบปริมาณการเติม และการขโมย
น้ำมัน โดยอ้างอิงกับเวลา และสถานที่ได้ชัดเจน
ด้วยกราฟน้ำมัน

คลิกดูตัวอย่าง

ฟรี…ข้อความแจ้งเหตุการณ์
ไม่ปกติ ทาง SMS และ email
เช่น

 • รถเกิดอุบัตเหตุ / กระแทกแรง
 • อุปกรณ์ ถูกถอดสายไฟ
 • อุปกรณ์ ถูกถอดเสาอากาศ
 • ความเร็วเกินกำหนด